Conducere

Conform statutului APCPR, organele de conducere ale asociației sunt:

 

 

  • Adunarea Generală a membrilor
  • Consiliul Director, ales cu votul a două treimi din numărul membrilor asociaţi prezenţi şi reprezentaţi la lucrările Adunării generale;

 

 

Consiliul Director asigură conducerea curentă a asociaţiei între Adunările generale.

Preşedintele și membrii Consiliului Director sunt reeligibili, durata unui mandat fiind de 3 ani.

 

Consiliul Director APCPR: 

 

Preşedinte :

Ioan LADOŞI

 

Vicepreşedinţi:

Bogdan MIHAIL

Sorin LUPAŞCU

Costin BĂDILĂ


Membri ai Consiliului Director

Tudor NECULOIU

Iosif PAZURIC

Adrian BALABAN 

Ioan ANTOCI

George SCARLAT

Dragoș BRÎNZEA

Mihai DUNE

Ionel CHIRIAC


Director Executiv :

Stanca Alexandra TUDOR - birou executiv Bucuresti