APCPR - peste 20 de ani de activitate

APCPR - peste 20 de ani de activitate

 

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA

(fost Patronatul Român al Cărnii de Porc) este organizaţia profesională a crescătorilor de porcine din România. APCPR este persoană juridică română de drept privat, autonomă, fără scop patrimonial, apolitică, constituită în baza O.G. nr. 26/2000.

APCPR reuneşte în prezent peste 100 de membri care desfăşoară activităţi de creşterea porcinelor, abatorizare şi prelucrare carne de porc, prestatori de servicii pentru filiera cărnii de porc din România şi unităţi de învăţământ/cercetare de profil.

 

Scurt istoric

Oragnizaţia a fost înfiinţată în anul 1991, la iniţiativa unui grup de 37 de societăţi de creşterea porcinelor, având ca scop susţinerea producţiei şi eficienţei economice a activităţii membrilor.

În cei peste 20 de ani de activitate, organizaţia a reprezentat şi apărat interesele membrilor asociaţi, devenind principalul purtător de cuvânt al filierei cărnii de porc din Romînia în relaţia cu autorităţile statului, dar şi cu cele europene şi extra - UE.

Activitatea APCPR în perioada 1991-2011:

 • participarea la elaborarea strategiilor multianuale sectoriale în scopul dezvoltării filierei cărnii de porc şi a legislaţiei în domeniu
 • susţinerea sprijinului financiar acordat de stat fermelor de creşterea porcinelor
 • protejarea producătorilor de carne de porc din România prin susţinerea regimului taxelor vamale la importurile de carne de porc
 • reprezentarea crescătorilor în procesul de preluare şi implementare a legislaţiei UE în domeniul creşterii porcinelor şi valorificării cărnii de porc
 • participarea la elaborarea legislaţiei privind clasificarea carcaselor şi implementarea sistemului de clasificare a carcaselor în abatoarele din România
 • reprezentarea crescătorilor de porcine în principalele structuri de reglementare a pieţei cărnii de porc (Organizaţia Interprofesională "Carne de Porc", Consiliul pe Produs, Comisia de Clasificare a Carcaselor, Comisia de Dialog Social)
 • implicarea în procesul de eradicare a pestei porcine clasice
 • informarea membrilor asociaţi despre ultimele tehnologii de creştere şi exploatare a porcinelor în scopul modernizării fermelor
 • monitorizarea performanţelor efectivului matcă şi diseminarea celor mai noi informaţii privind ameliorarea şi reproducţia porcinelor în scopul îmbunătăţirii permanente a performanţelor
 • reprezentarea membrilor în principalele structuri responsabile de absorbţia fondurilor europene pentru modernizarea exploataţiilor, înființarea de ferme noi, instalarea de tineri fermieri si protecţia mediului
 • elaborarea, în parteneriat cu autorităţile statului, a legislaţiei privind condiţiile de protecţie şi bunăstare a porcinelor la nivelul standardelor şi angajamentelor de depăşire a acestora
 • susţinerea fermierilor în solicitările de sprijin financiar acordat de stat sau pentru aplicarea măsurilor de reglementare a pieţei cărnii de porc în UE

 

Obiectivele principale ale Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România pentru perioada 2012 - 2014:

 • continuarea demersurilor pe lângă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR) pentru asigurarea sumelor necesare plăţilor pentru bunăstarea porcinelor în cursul anului 2012 şi implementarea Măsurii 215 - "Plăţi pentru bunăstarea animalelor" din cadrul PNDR;
 • menţinerea dialogului cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) în vederea declarării întregului teritoriu al României liber de PPC şi a certificării bilaterale pentru comerţul cu carne si preparate cu carne de porc cu ţarile non - UE;
 • întărirea relaţiilor instituţionale ale APCPR, pe plan intern, cu autorităţile statului şi pe plan extern (COPA-COGECA, grupurile consultative de experti ale Comisiei Europene, etc), având ca obiectiv promovarea intereselor şi punctelor de vedere ale producătorilor şi procesatorilor de carne de porc români în contextul noii politici agricole comune de după 2013;
 • propunerea de măsuri către autorităţile competente în vederea reducerii comerţului nefiscalizat cu carne şi produse din carne de porc şi a eliminării condiţiilor neconcurenţiale din piaţa cărnii şi a produselor din carne;
 • întărirea relaţiilor cu reprezentanţi ai presei, ai organizaţiilor neguvernamentale de consumatori şi de protecţie a mediului, în vederea promovării bunelor principii de lucru ale membrilor APCPR şi a respectului faţă de consumator şi mediul inconjurator;
 • iniţierea discuţiilor cu ceilalţi participanţi din lantul producţiei, procesării şi comercializării cărnii în scopul asocierii într-o federaţie puternică care să susţină în mod unitar interesele tuturor actorilor din filiera cărnii din România.
 • modernizarea şi adaptarea rolului organizaţiei în acord cu evoluţia societăţii româneşti şi europene.