Comunicat de presă - Adunarea Generală a Membrilor APCPR 22 martie 2018

Comunicat de presă - Adunarea Generală a Membrilor APCPR 22 martie 2018

În data de 22 martie 2018 a avut loc, la „Sergiana Center” BraÈ™ov, Adunarea Generală a AsociaÈ›iei Producătorilor de Carne de Porc din România.

În cadrul Adunării Generale a APCPR au fost prezentate È™i aprobate materiale  specifice referitoare la activitatea desfășurată în anul 2017: raportul de activitate al Consiliului Director în anul 2017 È™i sinteza activității pe perioada de trei ani a mandatului Consiliului Director (2015-2017), gestiunea financiară a asociaÈ›iei în anul 2017 È™i au fost prezentaÈ›i cei 22 de noi membri care au aderat în anul trecut la asociaÈ›ie.

Unul dintre punctele importante ale Adunării Generale a Membrilor APCPR a fost alegerea preÈ™edintelui È™i a Consiliului Director pentru un nou mandat pe perioada 2018-2020. În urma votului exprimat de membrii APCPR, componenÈ›a Consiliului Director al APCPR pentru perioada 2018-2020 este următoarea:

Președinte: Ioan Ladoși

Membri Consiliul Director: Bogdan Mihail, Sorin Lupașcu, Adrian Iorgulescu, George Scarlat, Costin Bădilă, Ioan Antoci, Iosif Pazuric, Tudor Neculoiu, Adrian Balaban, Mihai Dune, Ionel Chiriac, Alexandru Gruia și Stanca Alexandra Tudor.

Din principalele probleme ale sectorului de creÈ™terea porcului menÈ›ionate de membrii asociaÈ›iei care au devenit, prin hotărârea Adunării Generale, obiective pentru noul Consiliu Director, amintim: 

 • SusÈ›inerea intereselor È™i a punctelor de vedere ale membrilor APCPR în raport cu proiectele de acte normative sau deciziile autorităților române È™i europene;
 • ObÈ›inerea de suport financiar È™i fiscal pentru dezvoltarea producÈ›iei autohtone de carne de porc È™i utilizarea resurselor de cereale È™i plante tehnice din producÈ›ia internă;
 • Intensificarea demersurilor pentru ca membrii asociaÈ›iei să beneficieze de condiÈ›ii de piață similare celor acordate de statele membre UE sectorului de creÈ™terea porcului;
 • Promovarea conceptului „carne de porc românească”;
 • Continuarea programelor de aplicare a standardelor superioare de bunăstare în fermele de suine È™i finalizarea Măsurii 14 – Bunăstarea animalelor din PNDR 2014-2020;
 • Promovarea cărnii din fermele româneÈ™ti în vederea creÈ™terii încrederii consumatorului în calitatea cărnii de porc, având ca deviză:

  Bunăstare = Sănătate animală = Siguranță alimentară

 • O legătură permanentă cu AsociaÈ›ia Medicilor Veterinari din Sectorul Suin pentru aplicarea celor mai bune metode de protecÈ›ie sanitară veterinară față de pericolul pestei porcine africane (PPA) È™i armonizarea deciziilor ANSVSA cu realitățile din ferme;
 • RecunoaÈ™terea statutului de È›ară liberă de pestă porcină clasică (PPC) pe plan european È™i ridicarea completă a restricÈ›iilor pentru comerÈ›ul intracomunitar cu porci vii È™i carne de porc în cursul anului 2018;
 • Informarea membrilor APCPR cu noutăți în domeniul creÈ™terii suinelor, ghiduri de bune practici pentru protejarea mediului, animalelor È™i consumatorilor, etc.
 • Continuarea reprezentării în structuri asociative naÈ›ionale È™i europene

Adunarea Generală s-a bucurat de prezenta d-lui Petre Daea – ministrul agriculturii È™i dezvoltării rurale È™i a d-lui Adrian Pintea – director general APIA. În mesajul sau, dl Petre Daea a reconfirmat hotărârea personală È™i a întregii conduceri a MADR de a contribui la zootehnizarea agriculturii È™i la dezvoltarea sectorului de creÈ™terea porcilor din România, de a promova măsuri de sprijin naÈ›ionale dar È™i la nivel European pentru creÈ™terea efectivelor de reproducÈ›ie, pentru continuarea programelor de bunăstare a animalelor sau alte programe care sa susÈ›ină fermierii. VeÈ™tile bune prezentate de dl. ministru Petre Daea i-au bucurat pe fermierii prezenÈ›i la Adunarea Generală È™i au fost primite cu aplauze. La propunerea fermierilor, dl. ministru Petre Daea a fost de acord să devină „Membru de onoare al APCPR” È™i a primit placheta organizaÈ›iei.

În continuarea Adunării Generale APCPR, dl. Ioan LadoÈ™i – preÈ™edintele APCPR a participat la prima Adunare Generală a AsociaÈ›iei Medicilor Veterinari din Sectorul Suin, care s-a desfășurat în aceeaÈ™i locaÈ›ie de la Sergiana Center BraÈ™ov.

 

 

Consiliul Director APCPR

 

AGERPRESS