COMUNICAT DE PRESÄ‚

COMUNICAT DE PRESÄ‚

AsociaÈ›ia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR): Salutăm demersul Ministerului Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale privind stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataÈ›ii de suine È™i adaptarea normelor sanitare veterinare de biosecuritate în contextul răspândirii catastrofale a virusului Pestei Porcine Africane

 

BucureÈ™ti. 17 Februarie 2021. AsociaÈ›ia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) consideră că Proiectul de Ordin nr. 24 din 29.01.2021 al Ministerului Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale (MADR) pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataÈ›ii de suine, în forma sa actuală de pe site-ul MADR , este o iniÈ›ativă îndelung aÈ™teptată È™i binevenită, care vine să clarifice viitorul creÈ™terii porcilor în România È™i să sprijine preponderent sectorul tradiÈ›ional, sector care se află sub ameninÈ›area dispariÈ›iei, prin ignoranță È™i indiferenÈ›a generală față de primejdia contaminării cu Pesta Porcină Africană (PPA), tot mai extinsă  în spaÈ›iul rural. Acest proiect de ordin nu stabileÈ™te norme de biosecuritate, dar constituie baza de pornire pentru definirea acestora de către autoritățile sanitare veterinare, norme care pot face diferenÈ›a între o dezvoltare durabilă a sectorului de creÈ™terea porcinelor din România sau prăbuÈ™irea iminentă a acestuia, cu toate consecinÈ›ele sale – sociale È™i economice -, indiferent de tipul de fermă.

Se impune, ca măsură de urgență, adaptarea legislaÈ›iei de către Autoritatea NaÈ›ională Sanitară Veterinară È™i pentru SiguranÈ›a Alimentelor (ANSVSA) cu privire la condiÈ›iile de biosecuritate în cele două tipuri de exploataÈ›ii de porcine, pentru reglementarea corectă È™i transparentă a tuturor categoriilor de crescători de porci din România È™i salvarea producÈ›iei de carne de porc autohtonă.

Este de datoria autorităților centrale È™i locale să reglementeze, să informeze È™i să sprijine producătorii locali să dezvolte creÈ™terea tradiÈ›ională a porcilor, fără riscul de a-È™i pierde investiÈ›iile prin contaminarea cu PPA, ceea ce înseamnă uciderea porcilor È™i închiderea fermelor indiferent de dimensiunea acestora. Proiectul de Ordin nu are nici un fel de interdicÈ›ii de creÈ™tere a porcilor, sau  de a deÈ›ine animale de reproducÈ›ie, aÈ™a cum speculează diferite canale media sau persoane publice care, se pare , sunt interesate mai degrabă de dispariÈ›ia porcului românesc È™i nu de continuarea unei tradiÈ›ii care presupune o abordare realistă a legislaÈ›iei, corespunzătoare noii clasificări. Ordinul aplică recomandări vechi È™i repetate ale experÈ›ilor Comisiei Europene È™i DG SANTE comunicate în urma misiunilor de audit efectuate în perioada 2017-2020 È™i reprezintă un prim pas esenÈ›ial în strategia actuală a MADR de salvare È™i relansare a sectorului de creÈ™tere a suinelor în România, aÈ™a cum a prevăzut în programul de Guvernare pe care È™i l-a asumat, într-un context epidemiologic catastrofal, impus de răspândirea virusului Pestei Porcine Africane pe întreg teritoriul țării.

Uciderea a peste 650.000 de porci din cauza răspândirii acestui virus a antrenat despăgubiri în valoare de peste 100 de milioane de euro, adică cel puÈ›in 50 de Euro plătiÈ›i din buzunarul fiecărui român, de la mic la mare! Din această sumă fiecare român ar fi putut să pună pe masă cel puÈ›in 20 de kg de carne de porc! Această situaÈ›ie trebuie să-È™i găsească un sfârÈ™it, iar sfârÈ™itul nu poate veni decât dacă – prin reglementări legale de tipul acestui ordin binevenit – Pesta Porcină Africană va fi oprită!

ToÈ›i crescătorii de porci din România – cu exploataÈ›ii mici sau mari – au fost profund afectaÈ›i încă din 2017 de evoluÈ›ia continuă È™i agresivă a virusului PPA, care a determinat pierderi de peste 600 milioane de euro doar în exploataÈ›iile profesionale, închiderea/lichidarea numai în ianuarie 2021 a unui număr de 45 de exploataÈ›ii de creÈ™tere a porcilor din toate categoriile, scăderea capacității de producÈ›ie la nivel naÈ›ional È™i a numărului de animale destinate consumului intern de la 75% în 2016 la doar 25% în 2020, ceea ce afectează securitatea alimentară a României pe termen mediu È™i lung.

Nu am remarcat acÈ›iuni ale contestatarilor de profesie, care se autointitulează apărătorii „porcului tradiÈ›ional”, dar pe care nu l-au văzut decât la televizor sau, carnea acestuia, în farfurie, să îi fi ajutat pe crescători să înÈ›eleagă perioada grea È™i consecinÈ›ele grave, pe termen lung, ale contaminării cu PPA. Nu i-am văzut să le explice că, în lipsa unui set de reguli de biosecuritate simple, riscul contaminării cu virusul PPA este imens È™i permanent, conducând la interzicerea creÈ™terii porcilor în localitaÈ›ile afectate pe perioade îndelungate de timp. Iar exemplele de lipsă de implicare a celor care se erijează în susÈ›inerea reală a porcului tradiÈ›ional pot continua.

APCPR susÈ›ine fără echivoc creÈ™terea porcinelor în sistem tradiÈ›ional, în mici exploataÈ›ii, pentru consum familial sau pentru comercializare, însă cu respectarea normelor minime de biosecuritate, condiÈ›ie obligatorie pentru a evita contaminarea cu PPA È™i diseminarea virusului în întreaga comunitate.

APCPR salută iniÈ›iativa legislativă a Ministerului Agriculturii È™i Dezvoltării Rurale, susÈ›ine  măsurile de alocare de fonduri naÈ›ionale sau europene pentru sprijinul dezvoltării exploataÈ›iilor mici È™i rămâne un partener de dialog pentru autorități în acÈ›iunile de prevenire È™i combatere a dezastrului produs de Pesta Porcină Africană (PPA) în România. În lipsa acestui demers legislativ – È™i al altora necesare reglementării sectorului – tradiÈ›ia creÈ™terii porcului în România va deveni istorie!

 

CONSILIUL DIRECTOR APCPR

 

AGERPRESS