COMUNICAT DE PRESÄ‚

COMUNICAT DE PRESÄ‚

APCPR salută publicarea în transparență decizională a proiectului de OUG pentru aprobarea Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea È™i controlul pestei porcine africane în România È™i pentru modificarea Legii vânătorii ÅŸi a protecÅ£iei fondului cinegetic nr. 407/2006.
Pentru prima dată în cei peste 3 ani È™i jumătate de la apariÈ›ia Pestei Porcine Africane (PPA) pe terioriul României, instituÈ›iile cu rol în gestionarea acestei boli s-au aÈ™ezat la masă È™i au decis să îÈ™i asume împreună acest plan absolut esenÈ›ial pentru stoparea È™i controlul PPA.
De la începutul anului 2021, România a înregistrat 281 noi focare de boală la porcul domestic din care aproximativ 97% se regăsesc în gospodăriile populaÈ›iei, fapt ce prefigurează un viitor întunecat pentru producÈ›ia de porcine din România, cu afectarea economică a tuturor fermierilor È™i tipurilor de exploataÈ›ii, indiferent de mărime sau sistem de creÈ™tere, cu un impact social care cu greu va putea fi depășit în următorii ani.
Proiectul de OUG pune în practică măsurile recomandate de misiunile de audit ale Comisiei Europene din perioada 2018-2020 È™i cele pe care membrii asociaÈ›iei le-au solicitat È™i le consideră necesare pentru controlul È™i stoparea bolii atât la porcul domestic, cât È™i la mistreÈ›i. Prin acest proiect de act normativ, se va reglementa modul în care se pot produce È™i comercializa porci în diverse sisteme de creÈ™tere È™i în toate tipurile de exploataÈ›ii existente pe teritoriul României È™i se vor adopta reguli cu privire la gestionarea mistreÈ›ilor, aceÈ™tia fiind unul dintre principalii vectori de difuzare È™i menÈ›inere a bolii în teritoriu.
Proiectul de OUG stabileÈ™te atribuÈ›ii È™i competenÈ›e pentru fiecare autoritate a statului cu rol în gestionarea bolii. Astfel, toate autoritățile naÈ›ionale È™i locale trebuie să îÈ™i asume atribuÈ›iile È™i competenÈ›ele ce le revin, să elaboreze norme de aplicare care să fie puse în practică cât mai urgent, într-un efort conjugat de combatere a PPA.
Proiectul de OUG publicat în transparență decizională reprezintă pentru fermieri primul semnal de intrare într-o normalitate europeană È™i, la acest moment, singura speranță pentru securizarea producÈ›iei de carne la nivel naÈ›ional È™i evitarea falimentului.
APCPR solicită autorităților adoptarea în regim de urgență a acestui act normativ È™i publicarea normelor de aplicare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a acestui proiect de OUG.
 
CONSILIUL DIRECTOR APCPR

AGERPRESS