Conducere

Conform statutului APCPR, organele de conducere ale asociației sunt:

 

 

  • Adunarea Generală a membrilor
  • Consiliul Director, ales cu votul a două treimi din numărul membrilor asociați prezenți și reprezentați la lucrările Adunării generale;

 

 

Consiliul Director asigură conducerea curentă a asociației între Adunările generale.

Președintele și membrii Consiliului Director sunt reeligibili, durata unui mandat fiind de 3 ani.

 

Consiliul Director APCPR: 

 

Președinte:

Ioan LADOȘI

 

 


Membri ai Consiliului Director

Bogdan MIHAIL

Sorin LUPAȘCU

Costin BĂDILĂ

Tudor NECULOIU

Iosif PAZURIC

Adrian BALABAN 

Ioan ANTOCI

George SCARLAT - suspendat

Adrian IORGULESCU

Mihai DUNE

Ionel CHIRIAC

Alexandru GRUIA

Director Executiv:

Stanca Alexandra TUDOR - birou executiv București