Membri

Membrii asociației sunt persoane fizice și juridice autorizate care au ca obiect de activitate creșterea, abatorizarea, industrializarea și comercializarea cărnii de porc și a produselor din carne de porc sau care desfășoară diferite servicii pentru filiera cărnii de porc sau activează ca unități de învățământ / cercetare de profil.

Categorii de membri:

1) Membri permanenți, cu drept de vot sunt reprezentați de societăți mici și mijlocii cu activitate de creșterea a porcinelor, de societăți mari care au activitate integrată, inclusiv desfacere proprie, de asociații de producători.

2) Membri observatori, fără drept de vot, sunt reprezentați de persoane fizice/juridice ce prestează diverse servicii pentru filiera cărnii de porc (furnizare de materii prime furajere, aditivi furajeri, medicamente, utilaje și echipamente, etc) și unitățile de învățământ / cercetare de profil.

Membrii APCPR plătesc o cotizație anuală în conformitate cu grila de cotizații aprobată de Adunarea Generală.

Avantajele membrilor APCPR

- susținerea intereselor societăților membre în cadrul unei organizații cu putere de negociere

- participarea la elaborarea strategiilor și legislației în domeniu

- reprezentarea în plan intern și extern

- acces la fluxul informativ al organizației :

  • știri despre sectorul cărnii de porc în România, UE si pe plan internațional;
  • consultări privind proiecte de acte normative cu implicații asupra activității filierei cărnii de porc din România și informări privind stadiul de implementare ale acestora;
  • informări cu privire la derularea PNDR și a altor programe similare de interes;
  • informări despre diverse târguri, expoziții și seminarii de interes pentru filiera cărnii de porc pe plan național și internațional;
  • acces la publicația trimestrială a organizației, „PORC INFO", publicație de sinteze statistice și tehnice de profil, dedicată exclusiv membrilor APCPR
  • acces la secțiunea privată a paginii web și la forumul de discuții

- suport operațional pentru probleme punctuale