APCPR - peste 20 de ani de activitate

APCPR - peste 20 de ani de activitate

 

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMÂNIA

(fost Patronatul Român al Cărnii de Porc) este organizația profesională a crescătorilor de porcine din România. APCPR este persoană juridică română de drept privat, autonomă, fără scop patrimonial, apolitică, constituită în baza O.G. nr. 26/2000.

APCPR reunește în prezent peste 100 de membri care desfășoară activități de creșterea porcinelor, abatorizare și prelucrare carne de porc, prestatori de servicii pentru filiera cărnii de porc din România și unități de învățământ/cercetare de profil.

 

Scurt istoric

Oragnizația a fost înființată în anul 1991, la inițiativa unui grup de 37 de societăți de creșterea porcinelor, având ca scop susținerea producției și eficienței economice a activității membrilor.

În cei 30 de ani de activitate, organizația a reprezentat și apărat interesele membrilor asociați, devenind principalul purtător de cuvânt al filierei cărnii de porc din Romînia în relația cu autoritățile statului, dar și cu cele europene și extra - UE.

Activitatea APCPR în perioada 1991-2011:

 • participarea la elaborarea strategiilor multianuale sectoriale în scopul dezvoltării filierei cărnii de porc și a legislației în domeniu
 • susținerea sprijinului financiar acordat de stat fermelor de creșterea porcinelor
 • protejarea producătorilor de carne de porc din România prin susținerea regimului taxelor vamale la importurile de carne de porc
 • reprezentarea crescătorilor în procesul de preluare și implementare a legislației UE în domeniul creșterii porcinelor și valorificării cărnii de porc
 • participarea la elaborarea legislației privind clasificarea carcaselor și implementarea sistemului de clasificare a carcaselor în abatoarele din România
 • reprezentarea crescătorilor de porcine în principalele structuri de reglementare a pieței cărnii de porc (Organizația Interprofesională "Carne de Porc", Consiliul pe Produs, Comisia de Clasificare a Carcaselor, Comisia de Dialog Social)
 • implicarea în procesul de eradicare a pestei porcine clasice 
 • informarea membrilor asociați despre ultimele tehnologii de creștere și exploatare a porcinelor în scopul modernizării fermelor
 • monitorizarea performanțelor efectivului matcă și diseminarea celor mai noi informații privind ameliorarea și reproducția porcinelor în scopul îmbunătățirii permanente a performanțelor
 • reprezentarea membrilor în principalele structuri responsabile de absorbția fondurilor europene pentru modernizarea exploatațiilor, înființarea de ferme noi, instalarea de tineri fermieri si protecția mediului
 • elaborarea, în parteneriat cu autoritățile statului, a legislației privind condițiile de protecție și bunăstare a porcinelor la nivelul standardelor și angajamentelor de depășire a acestora
 • susținerea fermierilor în solicitările de sprijin financiar acordat de stat sau pentru aplicarea măsurilor de reglementare a pieței cărnii de porc în UE

 

Obiectivele principale ale Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România pentru perioada 2012 - 2014:

 • continuarea demersurilor pe lângă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR) pentru asigurarea sumelor necesare plăților pentru bunăstarea porcinelor în cursul anului 2012 și implementarea Măsurii 215 - "Plăți pentru bunăstarea animalelor" din cadrul PNDR;
 • menținerea dialogului cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) în vederea declarării întregului teritoriu al României liber de PPC și a certificării bilaterale pentru comerțul cu carne si preparate cu carne de porc cu țarile non - UE;
 • întărirea relațiilor instituționale ale APCPR, pe plan intern, cu autoritățile statului și pe plan extern (COPA-COGECA, grupurile consultative de experti ale Comisiei Europene, etc), având ca obiectiv promovarea intereselor și punctelor de vedere ale producătorilor și procesatorilor de carne de porc români în contextul noii politici agricole comune de după 2013;
 • propunerea de măsuri către autoritățile competente în vederea reducerii comerțului nefiscalizat cu carne și produse din carne de porc și a eliminării condițiilor neconcurențiale din piața cărnii și a produselor din carne;
 • întărirea relațiilor cu reprezentanți ai presei, ai organizațiilor neguvernamentale de consumatori și de protecție a mediului, în vederea promovării bunelor principii de lucru ale membrilor APCPR și a respectului față de consumator și mediul inconjurator;
 • inițierea discuțiilor cu ceilalți participanți din lantul producției, procesării și comercializării cărnii în scopul asocierii într-o federație puternică care să susțină în mod unitar interesele tuturor actorilor din filiera cărnii din România.
 • modernizarea și adaptarea rolului organizației în acord cu evoluția societății românești și europene.