APCPR :Comunicat de Presa

Membrii Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România s-au reunit în adunare generală pe data de 31 ianuarie 2013, la Brașov. În cadrul dezbaterilor s-au aprobat activitatea desfășurată în anul trecut și obiectivele anului 2013.

         Societățile comerciale de creșterea porcilor și-au propus ca în anul 2013 să continue dialogul cu conducerile și direcțiile de specialitate ale APIA și APDRP din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu comisiile de agricultură din Parlamentul României, cu alte ministere și agenții.

         Obiectivele anului 2013 se referă, în principal, la susținerea intereselor membrilor APCPR în procesul de elaborare a actelor normative și a Planului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, în combaterea evaziunii fiscale și protejarea pieței interne, în susținerea reducerii TVA la carne și înlăturarea barierelor tehnice care nu permit accesul în comerțul intracomunitar și la export a cărnii de porc produsă în România.

         O deosebită atenție se va acorda îndeplinirii condițiilor legislative care să permită membrilor APCPR să beneficieze de formele de sprijin acordate de Regulamentul CE privind Dezvoltarea Rurală pentru perioada 2014-2020 referitoare la bunăstarea și asigurarea animalelor, gestionarea riscurilor, la fondurile mutuale pentru bolile animalelor, incidentele de mediu și stabilizarea veniturilor.

         În relațiile cu alte organizații și asociații din țară sau din străinătate, APCPR și-a propus să continue activitatea în Federația ProAgro și  reprezentarea în grupa de lucru ”carne de porc” din COPA-COGECA, să finalizeze dosarul de recunoaștere a Organizației Interprofesionale ”carne de porc”, să  stabilească relații de colaborare cu asociații similare din alte state membre UE pentru armonizarea politicilor în filiera cărnii de porc, transfer de informații și tehnologii, cooperare în cadrul unor acțiuni comune pentru obținerea unor drepturi, etc.

         La adunarea generală a APCPR au răspuns invitațiilor de participare dl. Valentin Șoneriu - secretar de stat în MADR și dl. Vlad Mustăciosu-director de cabinet al ministrului agriculturii, dl. Aurel Pană- director general adjunct APIA și  d-na Stela Tănase –director APIA, dl. Mihai Țurcanu – președinte ANSVSA și d-na Nicoleta Buta –director APDRP Brașov. În expunerile făcute, invitații  au prezentat programele autorităților statului pentru sectorul de creșterea porcilor.

AGERPRESS