Comunicat de presă

Comunicat de presă

În data de 17 iunie 2022 a avut loc, la „Sergiana Center” Brașov, Adunarea Generală a Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

În cadrul Adunării Generale a APCPR au fost prezentate și aprobate materiale de uz intern referitoare la activitatea asociației. Unul dintre punctele importante ale Adunării Generale a Membrilor APCPR a fost alegerea președintelui, vicepreședinților și a membrilor Consiliului Director pentru un nou mandat pe perioada 2022-2025. În urma votului exprimat de membrii APCPR, componența Consiliului Director al APCPR pentru perioada 2022-2025 este următoarea:

Președinte: Ioan LADOȘI

Vicepreședinți: Adrian IORGULESCU, Sorin LUPAȘCU, George SCARLAT

Membri ai Consiliului Director: Ioan ANTOCI, Adrian BALABAN, Marius BOC, Ionel CHIRIAC, Cătălin ENE, Iosif KELEMEN, Tudor NECULOIU, Goran PANICI, Iosif PAZURIC

Obiectivele prioritare ale Consiliului Director al APCPR pentru perioada 2022-2025 au fost stabilite ținând cont de principalele provocări cu care se confruntă, în prezent, sectorul de producere a cărnii de porc.

Dintre acestea, amintim: 

ü  Susținerea intereselor și a punctelor de vedere ale membrilor APCPR în raport cu proiectele de acte normative sau deciziile autorităților române și europene;

ü  Măsuri de control și combatere a Pestei Porcine Africane (PPA);

ü  Intervenții pentru uniformizarea cadrului legislativ cu impact asupra activității fermierilor prin corelarea și alinierea reglementarilor din toate prevederile legislative aplicabile (sanitar-veterinare, de mediu, politici agricole, etc.), luând în considerare condițiile în care se desfășoară activitatea (evoluția virusului PPA pe teritoriul național);

ü  Obținerea de suport financiar/măsuri fiscale pentru combaterea efectelor costurilor ridicate ale utilităților (energie electrică și gaze naturale) și a materiilor prime furajere care să contribuie la stabilitatea economică a sectorului și care să asigure perspective de relansare și dezvoltare durabilă a producției autohtone de carne de porc;

ü  Continuarea programelor de aplicare a standardelor superioare de bunăstare în fermele de creșterea porcinelor prin viitorul PNS 2023-2027;

ü  Demersuri pentru ca producătorii de carne de porc să beneficieze de condiții de piață și de forme de sprijin similare celor acordate de statele membre UE;

ü  Informarea membrilor APCPR cu noutăți în domeniul creșterii suinelor, cu evoluțiile din piața cărnii de porc și programele desfășurate de Comisia Europeană și care se aplică pe tot lanțul de producție, cum este Strategia „De la fermă la consumator” (Farm2Fork), Codul de conduită pentru afaceri responsabile și practici de marketing – unul dintre primele programe ale strategiei Farm2Fork;

ü  Continuarea reprezentării în cadrul dialogului social în structuri coordonate de autorități și în structurile asociative naționale și europene.

 

Consiliul Director al APCPR

AGERPRESS