MADR : O noua sesiune de depunere a cererilor pentru M215 - porcine

COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale intenționează să lanseze o nouă sesiune de primire a cererilor de ajutor pentru Măsura 215 „Plăți privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine. Sesiunea urmează a se desfășura în perioada 17 decembrie 2012-16 ianuarie 2013.

Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală, beneficiare ale plăților acordate în cadrul Măsurii 215 – sectorul porcine sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Pachetele disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt următoarele:

  • Pachetul 1 – Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal;
  • Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux;
  • Pachetul 3 – Imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului;
  • Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitriților și nitraților din apa
  • Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat;
  • Pachetul 6 – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

Beneficiarii acestei submăsurii pot încheia angajamente voluntare multianuale pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinație între cele 6 pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depășesc cerințele minime, care prezintă nivelul de referință neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăților compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri și cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acțiunilor prevăzute de angajamente.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui să respecte standardele de eco-condiționalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparținând fermei și activităților agricole desfășurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiții.

Data publicarii: 06-12-2012

 

Sursa: http://www.madr.ro/pages/view_presa.php?id=4284

AGERPRESS