MADR: Politica de Dezvoltare Rurala 2014-2020

MADR: Politica de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Lansare proces de consultare pentru politica de dezvoltare rurală 2014-2020

Comisia Europeană a prezentat pachetul legislativ referitor la Politica de Coeziune, Politica  Agricolă Comună și Politica Comună pentru Pescuit pentru perioada 2014-2020. Astfel, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de programare naționale trebuie să respecte principiul european al parteneriatului și să implice consultări cu reprezentanți ai autorităților competente naționale, regionale, locale, cu organizații ale societății civile, cu parteneri economici și sociali, inclusiv partenerii din domeniul protecției mediului sau având responsabilități pentru promovarea egalității și nediscriminării.

În vederea respectării principiului parteneriatului vor fi constituite structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel național și regional, respectiv comitete consultative pentru stabilirea și prioritizarea acțiunilor care vor fi incluse în noile programe cu finanțare europeană. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va coordona împreună cu Ministerul Afacerilor Europene, Comitetul tematic -  Dezvoltare rurală, agricultură și pescuit. În cadrul acestui comitet consultativ vor fi organizate mai multe grupuri de lucru subsecvente pe următoarele domenii:

  • Agricultură și industrie alimentară
  • Mediu
  • Dezvoltare economică în spațiul rural (activități non-agricole, infrastructură rurală, incluziune socială, patrimoniu cultural)
  • Inovare și formare profesională

Totodată, în cadrul Comitetului tematic – Administrație și bună guvernanță va fi organizat grupul de lucru LEADER.

Entitățile interesate în participarea activă la procesul de programare pentru perioada 2014-2020 în unul sau mai multe grupuri de lucru sunt invitate să transmită scrisori de intenție în acest sens pe adresa feadr@madr.ro până la data de 31 august 2012. Acestea vor conține informații referitoare la statutul și membrii organizației, activitatea desfășurată în special în sectoarele vizate de politica de dezvoltare rurală și domeniile de interes în care doresc să fie implicate.

Scrisorile de intenție vor fi analizate la nivelul ministerului pe baza următoarelor criterii: reprezentativitatea organizației, relevanța sectorului pe care îl reprezintă organizația din perspectiva politicii de dezvoltare rurală și/sau activitatea desfășurată până în prezent (de exemplu: Comitet de Monitorizare SAPARD sau PNDR, RNDR, consultări europene/regionale/naționale organizate de MADR sau alte instituții, etc.).

Data publicarii: 09-07-2012

Sursa : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

AGERPRESS