Membri

Membrii asociației sunt persoane fizice și juridice autorizate care au ca obiect de activitate creşterea, abatorizarea, industrializarea și comercializarea cărnii de porc și a produselor din carne de porc sau care desfășoară diferite servicii pentru filiera cărnii de porc sau activează ca unităţi de învăţământ / cercetare de profil.

Categorii de membri:

1) Membri permanenţi, cu drept de vot sunt reprezentaţi de societăţi mici şi mijlocii cu activitate de creşterea a porcinelor, de societăţi mari care au activitate integrată, inclusiv desfacere proprie, de asociaţii de producători.

2) Membri observatori, fără drept de vot, sunt reprezentaţi de persoane fizice/juridice ce prestează diverse servicii pentru filiera cărnii de porc (furnizare de materii prime furajere, aditivi furajeri, medicamente, utilaje şi echipamente, etc) şi unităţile de învăţământ / cercetare de profil.

Membrii APCPR plătesc o cotizaţie anuală în conformitate cu grila de cotizaţii aprobată de Adunarea Generală.

Avantajele membrilor APCPR

- susţinerea intereselor societăţilor membre în cadrul unei organizaţii cu putere de negociere

- participarea la elaborarea strategiilor şi legislaţiei în domeniu

- reprezentarea în plan intern şi extern

- acces la fluxul informativ al organizaţiei :

  • ştiri despre sectorul cărnii de porc în România, UE si pe plan internaţional;
  • consultări privind proiecte de acte normative cu implicaţii asupra activităţii filierei cărnii de porc din România şi informări privind stadiul de implementare ale acestora;
  • informări cu privire la derularea PNDR şi a altor programe similare de interes;
  • informări despre diverse târguri, expoziţii şi seminarii de interes pentru filiera cărnii de porc pe plan naţional şi internaţional;
  • acces la publicaţia trimestrială a organizaţiei, „PORC INFO", publicaţie de sinteze statistice şi tehnice de profil, dedicată exclusiv membrilor APCPR
  • acces la secţiunea privată a paginii web şi la forumul de discuţii

- suport operaţional pentru probleme punctuale