Membri

Membrii asociaÈ›iei sunt persoane fizice È™i juridice autorizate care au ca obiect de activitate creÅŸterea, abatorizarea, industrializarea È™i comercializarea cărnii de porc È™i a produselor din carne de porc sau care desfășoară diferite servicii pentru filiera cărnii de porc sau activează ca unităţi de învăţământ / cercetare de profil.

Categorii de membri:

1) Membri permanenţi, cu drept de vot sunt reprezentaţi de societăţi mici şi mijlocii cu activitate de creşterea a porcinelor, de societăţi mari care au activitate integrată, inclusiv desfacere proprie, de asociaţii de producători.

2) Membri observatori, fără drept de vot, sunt reprezentaÅ£i de persoane fizice/juridice ce prestează diverse servicii pentru filiera cărnii de porc (furnizare de materii prime furajere, aditivi furajeri, medicamente, utilaje ÅŸi echipamente, etc) ÅŸi unităţile de învăţământ / cercetare de profil.

Membrii APCPR plătesc o cotizaÅ£ie anuală în conformitate cu grila de cotizaÅ£ii aprobată de Adunarea Generală.

Avantajele membrilor APCPR

- susÅ£inerea intereselor societăţilor membre în cadrul unei organizaÅ£ii cu putere de negociere

- participarea la elaborarea strategiilor ÅŸi legislaÅ£iei în domeniu

- reprezentarea în plan intern ÅŸi extern

- acces la fluxul informativ al organizaţiei :

  • ÅŸtiri despre sectorul cărnii de porc în România, UE si pe plan internaÅ£ional;
  • consultări privind proiecte de acte normative cu implicaÅ£ii asupra activităţii filierei cărnii de porc din România ÅŸi informări privind stadiul de implementare ale acestora;
  • informări cu privire la derularea PNDR ÅŸi a altor programe similare de interes;
  • informări despre diverse târguri, expoziÅ£ii ÅŸi seminarii de interes pentru filiera cărnii de porc pe plan naÅ£ional ÅŸi internaÅ£ional;
  • acces la publicaÅ£ia trimestrială a organizaÅ£iei, „PORC INFO", publicaÅ£ie de sinteze statistice ÅŸi tehnice de profil, dedicată exclusiv membrilor APCPR
  • acces la secÅ£iunea privată a paginii web ÅŸi la forumul de discuÅ£ii

- suport operaÅ£ional pentru probleme punctuale